https://www.vceliobchod.cz/images/1/kalendarium-brezen-24.jpg

Kalendár - marec

A. Čo je potrebné urobiť v marci a vyplýva to z právnych predpisov?

Legislatíva vyžaduje, aby sa komôrky včelstiev vymazali a následne fumigovali, ak sú na včelstve prítomné tri alebo viac roztočov Varroa destructor.

B. Čo by sa malo urobiť?

1. Vykonať jarné kontroly s dôrazom na kontrolu zásob, plodovania včelstiev a odstránenie zlých plástov.
2. Podporovať chov trúdov v silných včelstvách s dobrou genetikou.
3. Zabezpečiť primeranú stimuláciu včelstiev dodávaním peľu a vody.
4. Vykonávať parafínovanie supov a varenie trúdov.

Čo musia včelári urobiť v marci a vyplýva to z právnych predpisov?

Ak sa pri zimnom vyšetrení zistí prítomnosť roztočov Varroa destructor vo viac ako 3 včelstvách, je potrebné vykonať výter z buniek včelstiev a následnú fumigáciu.

Na správne ošetrenie a dosiahnutie minimálneho počtu roztočov by sa mal vykonať nasledujúci postup:

Náter komôrky: Pridajte 5 kvapiek M 1-AER (fľaštička s červeným prúžkom) do 0,5 dl vody. Penový hranol (približne 3 × 2 × 7 cm) priviažte k tenkej drevenej lište a ponorte ho do nádoby s roztokom. Potom jemne vytlačte prebytočnú vodu a potrite viečka amniových buniek. Malé kvapôčky roztoku na viečkach slúžia ako krátkodobý nosič účinnej látky, ktorá ničí roztoče, ktoré vylietajú z buniek s mladými včelami. Celková plocha ošetrených plodových buniek by nemala presiahnuť 10 dm².

Fumigácia: Fumigácia včiel by sa mala vykonať večer toho istého dňa, aby sa dosiahlo usmrtenie roztočov prítomných na včelách.

Čo by sa malo urobiť?

Je dôležité poznamenať, že presné termíny zásahov sa môžu v jednotlivých lokalitách líšiť. Mali by sme brať do úvahy teplotu a kvitnutie stromov a rastlín v okolí úľov, čo nám pomôže určiť, kedy je vhodný čas na vykonanie daného včelárskeho zásahu.

B1: Jarné prehliadky s dôrazom na zarybnenie, chov včelstiev a odstraňovanie zlých plástov

Pri jarnej kontrole včelstiev s rozmermi B10 je dôležité zamerať sa na nasledujúce body:

Skontrolujte vrchný nástavok, ktorý by sa mal zatiaľ odložiť. Pri zdvíhaní a odkladaní vrchného nástavku si všimnite, či sa v ňom nenachádza výter.

Skontrolujte spodný nástavok. Ak zistíte, že plásty na stenách úľa sú plesnivé, treba ich jednoznačne odstrániť. Vložte stavebný rámik ako tretí plást od steny. Tento rámik má viacero využití. Po prvé, používa sa na vývoj a chov trúdov v silných včelstvách s dobrými genetickými vlastnosťami. Ďalej má dôležitú úlohu pri biologickej kontrole roztoča Varroa destructor. V druhej polovici júna sa v tomto rámiku zvyčajne nachádzajú už založené trusy, ktoré sú už usadené a často už zakuklené.

Vyrezaním plástov s trubcom sa zbavíme veľkého množstva roztočov, ktoré uprednostňujú trubčí plod pred robotnicami. Ak ste vyradili dva prázdne trúdy, vložte na vhodné miesto v nadstavku medník, nie však do tela plodu.

V hornom nadstavku, ak je včelstvo na teplej stavbe, môže byť prvý pár plástov z hrebeňa prázdny. V takom prípade ich nahraďte zásobnými plástmi, ktoré premiestnite z opačnej strany nadstavku. Ak je vedľa výteru prázdny plást, nahraďte ho zásobným plástom, aby ste včelám ušetrili námahu s premiestňovaním zásobného plástu.

Jarné prehliadky včelstiev s nízkou znáškou, napr. 2/3 Langstroth

V úľoch s nízkou rozlohou, ako je 2/3 Langstroth, je bežné, že včelstvá prezimujú v štyroch nadstavkoch. Počas jarných prehliadok odstránime celý spodný nadstavok, kde sa nachádzajú najstaršie plásty. Z druhého nadstavku (odspodu) odstránime plesnivé plásty a nahradíme ich stavebnými rámikmi, ktoré umiestnime do stredu nadstavku. Úľ je teraz umiestnený v 3 2/3 Langstrothových nadstavkoch, čo je rovnaká plocha plástov ako dva nadstavky 39 × 24.

Pri pohľade do úľa zospodu vidím, kde sa nachádza vývinové teleso. Väčšinou majú včely dostatočné zásoby vďaka množstvu cukru, ktoré spracovali počas jesene. Približne po dvoch týždňoch, zvyčajne koncom marca, vraciam štvrtý nástavok s plástmi, ktoré zostali po vytočení medu. To znamená, že zimné zásoby z tretieho nástavku nemajú prakticky žiadnu šancu, že sa tento rok premenia na med. Včelám poskytujem priestor v štyroch nástavkoch. Piaty a šiesty nástavok sa potom pridáva počas sezóny na medobranie. Nepoužívam mriežku na oddelenie oddeľovacieho boxu a medníka.

B2: Podpora chovu trúdov v silných včelstvách s dobrými vlastnosťami

Pred viac ako 20 rokmi sme urobili kľúčové rozhodnutie, ktoré zlepšilo kvalitu matiek chovaných v našich úľoch a pomohlo udržať "kvalitný materiál" včiel na našich stanovištiach. Koncom marca/začiatkom apríla umiestňujem trus priamo do stredu výteru najsilnejších včelstiev na Langstrothovu mieru (tretí nadstavok odspodu) alebo ho umiestňujem do podletu. To umožňuje matkám začať klásť vajíčka do trubcov začiatkom jari. Trvá približne 40 dní od kladenia vajíčok, kým sa trúdy rozrastú. Ak kráľovná začne klásť vajíčka do trubcov koncom marca, do polovice mája to bude trvať približne 45 dní. Prvé odchované kráľovné (ktoré sa vyliahnu medzi 5. a 12. májom) budú preto pravdepodobne oplodnené trúdmi z dobrých a silných včelstiev. Preto v rámikových úľoch s rozmermi 39 × 24 (Adamcova miera) dávam do horného nadstavku stavebný rámik a do horného rámiku dronové trusníky. Je to blízko k vývržkovému telu a matky trúdov majú takmer okamžitú možnosť naklásť vajíčka (v závislosti od počasia a sily konkrétneho včelstva). Do polovice mája je veľmi pravdepodobné, že trúdy budú dospelé.

B3: Stimulácia, zásobovanie kolónie peľom a vodou

Kľúčom k úspechu je mať silné a zdravé včelstvo, ktoré sme počas jesene dostatočne kŕmili, aby netrpelo nedostatkom, ktorý je našou vinou. Naše včelstvá môžeme podporiť tým, že v okolí úľov budeme neustále vysádzať kríky a stromy produkujúce peľ, a tiež tým, že podľa možnosti budeme vysievať peľové plodiny. Týmto spôsobom môžeme včelím rodinám zabezpečiť dostatočný prísun peľu a vody.

Kľúčom je voda

Za zlého počasia, keď sú teploty nízke, včely majú tendenciu opúšťať úle a mnohé sa v zlom počasí nedostanú domov. Niektorí včelári, ktorí majú úle v blízkosti svojich domovov, pravidelne zásobujú včely vodou od polovice marca pomocou slamiek. Denne dodajú približne 2,5 decilitra vody. Aj keď je to náročné na prácu, podľa nich sa to oplatí. Dôležité je tiež pripraviť včelám miesto s vodou v blízkosti ich obydlia, tzv. včelie napájadlá, ktoré im určite pomôžu.

Náhrady peľu

Pokiaľ ide o zásobovanie peľom a peľovými náhradami, je ťažké posúdiť, z čoho sa vyrábajú a ako sa vyrábajú. Často sa hovorí o nedostatku peľu pre včelie rodiny, najmä počas jarného rozvoja, a v niektorých oblastiach je to oprávnená obava. Je isté, že včelám pomôže prísun peľu. Dodávka peľu v predjarí určite nespôsobí žiadnu škodu.

B4: Parafínovanie nadstavcov, zváranie rámov

Po odstránení spodného predĺženia so starým dungeonom je dôležité dungeon spracovať. Najlepšie je to urobiť v marci, aby sa nestali hostiteľmi chradnutia.

V tom istom kotle, ktorý používam na spracovanie súší, parafínujem aj nadstavce, dni a drevené časti. Do prázdneho kotla, ktorý sa zahreje na teplotu 150 - 160 °C, postupne dávam parafín.

Do zohriateho parafínu vkladám drevené jednostenné nadstavce. Tie sa nechajú vo vode približne 6 minút, aby sa dezinfikovali a poskytli ochranu pred poveternostnými vplyvmi. Vďaka vysokej teplote sa parafín dobre vsiakne do dreva. Nemám obavy, že by sa dostal do vosku. Je však dôležité poznamenať, že parafínovanie sa nedá vykonávať na plastových úľoch alebo izolovaných nástavkoch.

Pri tejto práci je dôležité dbať na ochranu svojho zdravia, pretože pri teplote 160 °C pracujeme s horľavou látkou! Je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy.
Zo včelárskeho časopisu Pavla Konečného.