obchodné podmienky eshopu včelárske potreby

Prevádzkovateľ internetového portálu

prevádzkovateľom internetového obchodu včelárske potreby je spoločnosť JaHan s.r.o., sídlom: Jaurisova 515 / 4, Praha 4, 140 00, IČO: 24816191, DIČ: SK4120104296, Česká republika. Kontaktovať nás možno na uvedenom emaile: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo telefónu: +420 724 937 999, a to každý všedný deň v pracovnej dobe od: 9:00 do 15:00.

Jahan s.r.o. s.r.o.
Praha 4, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00
IČO: 24816191, DIČ: SK4120104296
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 724 937 999
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Adresa pre reklamácie:

JaHan s.r.o.
Újezd pod Troskami 65, 51263, Újezd pod Troskami
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 724 937 999

1) O registrácii

Prehlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe na eshopu ivcelarskepotreby.sk a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité . Potvrdením registrácia súhlasím so zasielaním ponukových e - mailov z internetového obchodu ivcelarskepotreby.sk, v súlade so zákonom č 480/2004 Zb. O niektorých službách informačnej spoločnosti. " Ponukové e - maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e - mailových správ neprekročí 1MB. Službu zasielania noviniek e - mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e - mailovej adrese : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo na uvedené pevnej adrese.

objednávky je možné uskutočniť aj bez registrácie na telefóne: +420 724 937 999.

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e - mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktoré nebolo skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Ak tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

Storno objednávky

ak vykonáte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú . Storno môžete poslať e - mailom prípadne vykonať telefonicky. pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e - mail a číslo objednávky.

3) Druhy dopravy verejnými prepravcovi

Tovar doručovaný kuriérom PPL alebo Slovenskou poštou

poštovné, pokiaľ nebude uvedené inak, je účtované podľa aktuálneho cenníka prepravcu (o jeho výške informujeme na stránkach pod záložkou poštovné). Cena nezahŕňa žiadne ďalšie služby, pretože je PPL ani Slovenská pošta neponúka. Pokiaľ nebude objednávajúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte alebo požiadať o opätovné doručenie. U týchto zásielok nie je možná akákoľvek komunikácia s dopravcom a nemáme žiadnu možnosť zásielku ovplyvňovať či podrobne sledovať.

U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výberu spôsoby dopravy. Reklamácia zásielky je možná iba u prevzatia !

POZOR ! Ak je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

zásielka je obvykle doručená do druhého dňa od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e - mailom.

4) Záruka

V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na dokladu. Záručná lehota je uvedená u každého výrobku v detaile tovaru. v sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy.

5) Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len " rozpor s kúpnou zmluvou "), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou ; nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

6) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ v súlade s § 53 ods 7 občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne ​​uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru . Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal . Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený Tovar poškodený len čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu apod).

7) Doručenie a dodacie podmienky

niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny.

všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

Ako postupovať pri vrátení tovaru:

1) Pripravte zásielku podľa popisu nižšie. Ako milo budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás.
2) Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom.

ako zásielku pripraviť

zásielka musí byť kompletný (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) av stave, v akom ste ho prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. vždy prosím použite baliaceho papiera alebo kartónu, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepenie, popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na iba na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie !).

8) Spôsoby úhrady

všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy. Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v cene dopravy.
vopred na účet - pri výbere tejto možnosti obdržíte zálohový list so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet našej spoločnosti: 2700553035 / 2010), ( pre zahraničných zákazníkov: IBAN: CZ4320100000002700553035, SWIFT: FIOBCZPPXXX).
dobierka - objednaný tovar Vám zašleme poštou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti.
osobný odber - platí v hotovosti pri osobnom odbere.

9) Bezpečnosť

všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú. Pre zvýšenie rýchlosti nešifruje všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru).

10) Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodené alebo nefunkčné, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bodu 6. Obchodných podmienok.

11) Reklamačný poriadok

výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnení reklamácie musí byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté as náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Ako postupovať:

  1. V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie : Zašlite výrobok na adresu - " kontaktná adresa ". Preprava je hradená stranou predávajúceho. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletný (vrátane príslušenstvo a všetkej dokumentácie) av stave, v akom ste ho prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papiera alebo kartónu, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepenie, popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť.

  2. ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol

  3. tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu.

  4. chybné alebo poškodený tovar bude vymenený, alebo bude vrátená kúpna cena.

  5. ku tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom dostal, teda napríklad paragón, záručný list a iné.

  6. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

  7. tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijaté len riadne vyčistené.

  8. ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu.

  9. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky.

  10. O vybavenie reklamácie budete informovaný e - mailom, prípadne SMS. rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedíciu balíku a termínu doručenia.

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Vaše včelárske potreby, www.ivcelarskepotreby.sk

obchodné podmienky sú platné od 1.1.2013 do odvolania.
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielanie e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-mailu s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.