Reklamácia

výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnení reklamácie musí byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté as náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Ako postupovať:

V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie : Zašlite výrobok na adresu - Včelařské potřeby, Újezd pod Troskami 65, 512 63, Újezd pod Troskami, Česká republika. Preprava je hradená stranou predávajúceho - v prípade uznania reklamácie Vám náklady na prepravu budú preplatené späť.. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletný (vrátane príslušenstvo a všetkej dokumentácie) av stave, v akom ste ho prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papiera alebo kartónu, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepenie, popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť.

 

  • ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol od kuriera PPL
  • tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu
  • chybné alebo poškodený tovar bude vymenený, alebo bude vrátená kúpna cena
  • ku tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom dostal, teda napríklad paragón, záručný list a iné
  • predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka
  • tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijaté len riadne vyčistené
  • ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu
  • u zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky
  • o vybavenie reklamácie budete informovaný e - mailom, prípadne SMS. rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedíciu balíku a termínu doručenia

Adresa pre doručenie reklamácií a výmenu tovaru

Včelařské potřeby, Újezd pod Troskami 65, 512 63, Újezd pod Troskami, Česká republika

Výrobky prosím v žiadnom prípade neposielajte na naše fakturačné údaje, tu sa nachádza iba kancelárie, ktorých pracovníci reklamovaný výrobky nepreberajú!