Všetko čo ste možno nevedeli o včele medonosnej

Včela medonosná latinsky Apis mellifera ide blanokrídly hmyz. včela medonosná sa vyvinula mutácií včely východnej asi pred 10 000 rokmi. Zo všetkých druhov hmyzu je včela medonosná najviac ekonomicky využívaná. Telo včely medonosnej je tvorené z 3 častí, a to hlava, hruď a zadoček. Jednotlivé časti sú spojené zúžením, ktoré zaisťujú pohyblivosť jednotlivých častí. Aj napriek tomu, že hruď je nositeľom orgánov, sú v zadočku uložené zažívacie orgány, medový vačok, jedová žľaza, vzdušné vaky a žihadlo. Žihadlo na konci zadočku je duté, napojené na jedový vačok. Žihadlo má na konci háčik, ktorý znemožňuje po bodnutí jeho vytiahnutí z rany. Včela robotnice si tak po bodnutí vytrhne žihadlo is jedovým vačkom. Na následky toho potom umrie. 

Aké sú vývojové štádiá včiel?

Vajíčko položí včelí matkou do robotníc, trúdov bunky plástu alebo do materská misky. Do včelí bunky a materskej misky kladie vajíčka oplodnené, do trubke buniek vajíčka neoplodnené. Larva vyliahnuté z vajíčka nie je ešte vôbec podobná včele. telo larvy tvorí hlava a 13 článkov. Pokožka larvy má bielu lesklú farbu. Předkukla má v materskej bunke, tzv. matečníky, vytvorený zámotok len na bokoch a vo vrchnej časti bunky. Do tohto zámotku sa larva zapřádá po zaviečkovaný bunky. jednotlivé vonkajšej časti tela předkukly už začínajú narastať do tvarov podobných dospelých včele. Kukla je štvrtým štádiom vývoja včely. Štádium kukly trvá u matky 5 dní a u robotníc a trúdov 8 dní. Dospelec vylieza z bunky po vykousání jej viečka. Celkový vývoj matky trvá 16 dní, robotnice 21 dní, a rúrke 24 dní. 

Čo je to včelstvo?

Včelstvo (spoločenstvo včiel) je spravidla zložené z jednej matky, mnohých robotníc, a určitého množstva trúdov, závisiaceho na sile včelstva, dostupnosti potravy a ročnej dobe. Úloha včiel v úli sú jasne dané: Včelí matka kladie vajíčka a zabezpečuje obnovu včelstva. Trubec má za úlohu oplodniť mladé matky a prípadne zahrieva včelí plody. Robotníčka vykonávajú ostatné práce (zaisťujú potravu ako je nektár, medovicu, peľ, vodu, spracovávajú med z nektáru a medovice, konzervovanie peľ, stavia plásty, kŕmia matky, trúbke a včelí plod, upratuje v úli, strážia úľ, vetrajú atď.).

Čo je to včelí tanec?

Včelí tanec informuje ostatné včely o novom zdroji potravy. Jedná sa o pohyb včely prieskumníci, ktorá pohybuje po plástu tak, že vrtivý pohyb zviera so vertikálou plástu uhol zhodný s uhlom, ktorý zviera smer k potrave a poloha slnka.