Späť na: Včelárske potreby

Refraktometer na med KING - cukromer na meranie obsahu vody v mede


Dostupnost:
Kód tovaru: M5106
Refraktometer KING je vhodný na určenie obsahu vody v mede. Meria aj cukornatosť. Model KING je oproti bežnému modelu Catania vylepšený o kvalitnejšie zakrývacie sklíčko z PMMA, ktoré lepšie odoláva ako mechanickému tak chemickému poškodeniu. Ďalšie vylepšenie doznala kalibračná skrutka, ktorá je umiestnená zospodu tak, aby sa predišlo nechcenej manipulácii a znížilo sa riziko zatečenia vody pri čistení.

Refraktometer na med KING - cukromer na meranie obsahu vody v mede

Refraktometer je vhodný na učeranie obsahu vody v mede. Meria cukornatosť. Model KING je oproti bežnému modelu Catania vylepšený o kvalitnejšie zakrývacie sklíčko z PMMA, ktoré lepšie odoláva ako mechanickému tak chemickému poškodeniu. Ďalšie vylepšenie doznala kalibračná skrutka, ktorá je umiestnená zospodu tak, aby sa predišlo nechcenej manipulácii a znížilo sa riziko zatečenia vody pri čistení. Refraktometer predstavuje optický prístroj, ktorý pracuje na princípe lomu svetla. Je určený na rýchle zistenie koncentrácie vodných roztokov. Môžete tak jednoducho zistiť obsah vody v mede. Prístroj je vybavený automatickou teplotnou kompenzáciou, a preto nemusíte refraktometer pri miernej zmene teploty nastavovať.

°Bx-BRIX - % Mas Sasch - cukromer - táto stupnica umožňuje odčítať váhové percentá koncentrácie cukru vo vode. Meria cuk a vodu v %. Rozsah stupnice Brix/ATC 58 – 92 %. Stupnica voda 12 - 26% (1 dielik = 0,5 °). Presnosť merania je 0,1 %
Refraktometer - na meranie obsahu vody v mede, cukromer-1.

Na prvý pohľad vyzerajú optické refraktometre rovnako, ale ich odlišnosti spočívajú iba v optickej časti. Každý typ má zabudovanú vlastnú špeciálnu stupnicu, na ktorej sa veličina priamo odpočíta, alebo ju musíte odvodiť zo stupnice s fyzikálnymi jednotkami. Meranie je jednoduché. Na zošikmený sklenený hranol kvapnete niekoľko kvapiek kvapaliny, priklopíte priesvitné viečko, aby sa kvapalina rozprestrela po hranole. Potom namierite hranol proti svetlu a pozriete sa do okulára. Refraktometer využívajú potravinári, ale aj včelári. Vo výslednej fáze sa stanoví kvalita medu.

Refraktometer

Návod na použitie refraktometra:
Refraktometer aj med, ktorý sa meria, by mal mať teplotu približne 20°C. Pri použití prístroja musíte udržiavať zariadenie v horizontálnej polohe. Zdvihnete priehľadné vrchnák a med umiestnite na sklenený hranol tak, aby bol celý pokrytý medom. Nesmiete zabudnúť na premiešanie nádoby s medom predtým, než vzorku odoberiete. Hodnota tak nebude chybná. Pri aplikácii medu nepoužívajte ostré predmety, ktorými by ste mohli hranol poškodiť či poškriabať. Následne sklopte vrchnák a merajte hodnotu.

Meranie hodnoty:
Držte refraktometer horizontálne proti svetlu (lampa alebo svetlo) a pootočte gombíkom tak, aby ste mali prehľad na stupnici. Môžete tak ľahko zmerať hodnoty tam, kde priamka pretína stupnicu medzi tmavou a svetlou časťou v zornom poli. Následne hranol očistite, vrchnák hranola očistite vlažnou vodou. Zvyšky medu by mohli zariadenie poškodiť.

Nezabudnite, že refraktometer je optický prístroj a musíte naň byť opatrní. Vyhýbajte sa prudkým zmenám, vlhkosti na skladovacom mieste, agresívnemu prostrediu, kde prístroj skladujete. Vyvarujte sa pádu, ktorým by mohol byť refraktometer poškodený. Jednotky: prostredná stupnica: Brix %, pravá stupnica: voda %. Refraktometer je už skalibrovaný. Nie je nutné ho ihneď kalibrovať, až po určitej dobe používania. Kalibračnú kvapalinu je možné u nás dokúpiť. Kalibračná kvapalina nie je súčasťou balenia.

Výrobok od nemeckého dodávateľa včelárskych potrieb HEINDRICH HOLTERMANN.

Naposledy navštívené

Refraktometer na med KING - cukromer na meranie obsahu vody v medeRefraktometer na med KING - cukromer na meranie obsahu vody v mede