Späť na: Včelárske potreby

Včelárska váha variant spodný typ A1

41,39 €
bez DPH: 34,50 €

Dostupnost: skladem
Kód tovaru: 1136
Typ A1 – pre ploché dno úľa, na váženie je potrebné dať pod zadné rohy úľov podložky 5 mm. Zistite a konajte Vaše rozhodnutie aj s prihliadnutím na okamžitú váhu včiel a ich zásob.

Včelárska váha spodná A1

Typ A1 – pre ploché dno úľa, na váženie je potrebné dať pod zadné rohy úľov podložky 5 mm. Zistite a konajte Vaše rozhodnutie aj s prihliadnutím na okamžitú váhu včiel a ich zásob. Hlavné výhody tohto typu zadnej váhy. Na jeseň je možné dokŕmiť všetky včelstvá dostatočne na cca rovnakú váhu. Na jar je možné zistiť stav zásob aj zachrániť najsilnejšie včelstvá od prípadnej smrti hladom. V lete je možné preveriť, či sa nejaké včelstvá už vyrojili alebo boli vylúpené Včelárom zaplatí predovšetkým úsporou krmiva a zamedzením zimných strát včelstiev. Pružinou nastaví včelár stupnice na nulu pri úli bez včiel, viažu sa potom len včely a zásoby.

Rýchlováha včelích úľov, pre úspornejšie podletné kŕmenie. Pred kŕmením je výhodné vedieť stav zásob, pretože niektoré mávajú nad mieru, iné včelstvá by mohli stretnúť tichá lúpež a potrebujú doplniť viac. Vďaka tejto váhe môže včelár kŕmiť len toľko, čo je potrebné. Tým je možné ušetriť asi 20% výdavkov na kŕmenie, ako aj zimné straty nedolomených, spravidla najsilnejších včelstiev. Predpätím pružiny je možné prestaviť stupnicu (pri prázdnych úľoch) na nulu a potom je možné odčítať iba obsahy, včely, zásoby, peľ.

Nastavenie: Včelár si pristrojí jeden zhodný úľ len s prázdnymi súšami a bez včiel. Prestavením krídlovej matice predpína pružinu až nastaví stupnicu na nulu. Pri vážení ukazuje potom stupnica len hmotnosti obsahov, tj včiel, peľu a zásob. Pretože včely sedia rôzne, vzdialenosť kyvného bodu vpredu tiež nie je pevná, sú údaje stupnice označené ako informatívne.

Obe váhy dolné majú (okrem stupnice) prestaviteľnú značku. Tú včelár nastaví na ideálnu hodnotu, ktorú by v tom čase mali včelstvá mať... Vážením zistí potom rozdiely a môže urobiť včas opatrenia.

Presunom rolničky do drážky vpravo mení sa rozsah z merania z + 40 kg na + 60 kg, čo je potom možné odčítať na oblej stupnici vzadu. Posuvným bežcom je možné si priebežne nastavovať koľko by mali úle v tom čase vážiť. Váha nie je určená pre maximálnu hmotnosť príkladne 200 kg - zbytočné, ale len pre obdobie rozvoja a kŕmenia včiel.

Naša váha je ideálnym riešením pre včelárov, ktorí potrebujú sledovať zmeny hmotnosti úľa.

Návod na nastavenie váhy:
Váhu nasadíte na úľ s prázdnymi plástami a bez včiel. Krídlovú maticu vľavo predopíname pružinu tak, aby stupnica ukazovala nulu. To nám umožní, že pri vážení ostatných rovnakých úľov možno odčítať len váhy zásob a včiel.

V podľatí:
doplníme zásoby len do nami zvolenej hmotnosti.

Po nakŕmení:
Skontrolujeme, či niektoré včelstvá nestretli tichá lúpež

V predjarí
zistíme, či najsilnejším (najviac zjedia) nehrozí smrť hladom.

V znáške
Zistíme, kletým treba podstrčiť ďalší mednik.

U sledovaných:
možno overiť či sa včelstvá už (ne)vyrojili
Váhy dolné sú určené pre úle s dni Varroa aj plochými. Váhou zadnej možno navyše vážiť tiež úle usadené na L profiloch.

Naposledy navštívené

Včelárska váha variant spodný typ A1Včelárska váha variant spodný typ A1
41,39 €

Dostupnost: skladem