Späť na: Literatúra a DVD

Včelárstvo - zväzok III.

17,93 €
bez DPH: 16,30 €

Dostupnost: skladem
Kód tovaru: 2355
Kapitoly: 1. Zootechnika včelárstva 2. Choroby včiel - prevencia a terapia 3. Biológia včely medonosnej 4. Šľachtenie včiel a chov matiek 5. Včelia pastva a jej zdroje 6. Včelie produkty 7. Medovina a nápoje z medu 8. Zariadenia na získavanie produktu 9. Profesionálne včelárstvo 10. Marketing a vedenie malého podniku

Včelárstvo - zväzok III.

III. zväzok učebnice Včelárstvo z publikačnej produkcie PSNV-CZ, zs s kapitolami Včelia pastva a jej zdroje, Včelie produkty a Medovina a nápoje z medu nadväzuje na I. zväzok s kapitolami Zootechnika včelárstva a Choroby včiel – prevencia a terapia a II. zväzok s kapitolami Biológie včely medonosnej a Šľachtenie včiel a chov matiek.

Profesionálny včelár a botanik Mgr. Bronislav Gruna robí čitateľov včelársky významnou vegetáciou as citom sebe vlastným vybral, nafotil a usporiadal do akéhosi miniatlasu niekoľko desiatok včelársky významných rastlín. Poukazuje na fakt, že trendom dnešnej doby je úbytok včelej pastvy, najmä na vidieku. Mestské prostredie často ponúka pre včely viac. Znalosť včelej pastvy umožňuje včelárovi dobre zvládnuť jednu z najzákladnejších vecí, ktorá je nutná k úspechu – a to je výber stanovišťa.

Bc. Michal Počuch včelári v Skaličke u Tišnova. Je to doslova nadšenec do hmyzu, ktorý sa nehodí do žiadnych zbierok, pretože na estetickosti príliš nepobral. Ide o vošky, miery a červce naháňajúce hrôzu záhradkárom a sadárom. Michal Počuch je nimi fascinovaný, a preto ho môžeme v lete stretnúť, ako s fotoaparátom chodí po lese a hľadá utajené zakladateľky ďalších generácií. Podľa nich a ďalších faktorov dokáže predpovedať, aká bude v danom včelárskom roku medovicová znáška. Použitý súbor fotografií producentov medovice Michala Počucha je do veľkej miery unikátny a nebol doteraz v SR publikovaný.

Asi žiadnemu včelárovi v tuzemsku nemusíme predstavovať doc. Ing. Antonína Pridala, Ph.D., z Mendelovej univerzity v Brne. Tento popredný český apidológ sa ujal spracovania kapitoly o včelích produktoch. Tie majú medzi potravinami mimoriadne postavenie. Je dokázané, že ich pravidelné užívanie prispieva k zlepšeniu ľudského zdravia. Kapitola sa tiež zaoberá problematikou rezíduí nepôvodných látok vo včelích produktoch, najmä v súvislosti s používaním „liečivých“ prípravkov vo včelárstve.


Posledná kapitola sa zaoberá výrobou jedného z najstarších kvasených nápojov – medoviny. Autor Ing. Jaroslav Lstibůrek, MBA, z Pasečnice na Domažlicku čerpal svoje znalosti v Plzenských pivovaroch, ale aj vlastnými pokusmi. Okrem iného vysvetľuje, že podstata výroby medoviny a medového vína je rovnaká, u medoviny sa však z tradičných dôvodov predpokladá viac zvyškového cukru.

Celé dielo je štruktúrované do desiatich kapitol. Jednotlivé kapitoly podľa zamerania nesú názvy:

1. Zootechnika včelárstva
2. Choroby včiel – prevencia a terapia
3. Biológia včely medonosnej
4. Šľachtenie včiel a chov matiek
5. Včelia pastva a jej zdroje
6. Včelie produkty
7. Medovina a nápoje z medu
8. Zariadenia na získavanie včelích produktov
9. Profesionálne včelárstvo
10. Marketing a vedenie malého podniku

Zväzok tri obsahuje kapitoly Včelia pastva a jej zdroje, Včelie produkty a Medovina a nápoje z medu.

Včelárstvo - zväzok III., Autor: Kolektív autorov
Vydavateľstvo: Pracovná spoločnosť nadstavkových včelárov CZ, os , Rok vydania: 2020, Počet strán: 208
Rozmer: 280 x 210 mm (farebné obrázky a ilustrácie)
Väzba: Pevná bez prebalu lesklá, ISBN: 978-80-907079-3-1, EAN: 9788090707931

Kniha je napísaná v českom jazyku.

Naposledy navštívené

Včelárstvo - zväzok III.
17,93 €

Dostupnost: skladem