Späť na: Literatúra a DVD

Včelárstvo - zväzok IV.

18,41 €
bez DPH: 16,74 €

Dostupnost: skladem
Kód tovaru: 2375
1. Zootechnika včelárstva (zväzok I) 2. Choroby včiel – prevencia a terapia (zväzok I) 3. Biológia včely medonosnej (zväzok II) 4. Šľachtenie včiel a chov matiek (zväzok II) 5. Včelia pastva a jej zdroje (zväzok III) ) 6. Včelie produkty (zväzok III) 7. Medovina a nápoje z medu (zväzok III) 8. Zariadenia na získavanie včelích produktov (zväzok IV) 9. Profesionálne včelárstvo (zväzok IV) 10. Marketing a vedenie malého podniku (zväzok IV)

Včelárstvo - zväzok IV.

Mgr. Ivan Bohátka, Ing. Karol Jiruš, Ing. Ph.D. Vojtech Kružík, Ing. MBA Jaroslav Lstibůrek, Ing. Lukáš Prýmas, MA Kamila Sopková, Ing. Ph.D. Tereza Škorpilová, Ing. Peter Texl, Ing. František Texl

Štvrtý a posledný zväzok základnej publikácie pre začínajúcich i skúsených včelárov.

Do kapitoly Zariadenia na získavanie včelích produktov Ing. Peter Texl a kolektív zaradili a popísali zariadenia, ktoré používajú všetky skupiny včelárov, hobby aj profesionáli. U každého včelieho produktu je včlenená podkapitola Sledovanie kvality s popisom tzv. mobilnej analytiky, ktorú zvládne každý včelár, a fyzikálno-chemických postupov na báze najmodernejších metód a trendov v profesionálnych skúšobniach.

Ing. František Texl v kapitole Profesionálne včelárstvo uvedie čitateľov do problematiky českého komerčného včelárstva, ktoré v porovnaní s európskym nemá jednoduché postavenie. Ako dlhoročný predseda Sekcie komerčných včelárov pri Českom zväze včelárom zs, má patričný nadhľad na problematiku, pozná slabé a silné stránky podnikania vo včelárstve v našej prevčelenej a malými včelármi obsadenej krajine.

Na predchádzajúcu kapitolu nadväzuje Ing. Jaroslav Lstibůrek, MBA, kapitolou Marketing a vedenie malého podniku. Okrem iného uvádza skutočnosť, že cenu medu v Českej republike neurčujú veľkí hráči ako pri iných komoditách. Kvôli prevahe skupiny malých včelárov, ktorí spravidla do kalkulácie nezahŕňajú hodnotu svojej práce, nezodpovedá cena medu všetkým vynaloženým nákladom. Z týchto dôvodov podnikania vo včelárstve nie je ľahké. O to väčší význam pre presadenie sa na trhu má dobrý marketing.

Celé dielo je štruktúrované do desiatich kapitol. Jednotlivé kapitoly podľa zamerania nesú názvy:

1. Zootechnika včelárstva (zväzok I)
2. Choroby včiel – prevencia a terapia (zväzok I)
3. Biológia včely medonosnej (zväzok II)
4. Šľachtenie včiel a chov matiek (zväzok II)
5. Včelia pastva a jej zdroje (zväzok III)
6. Včelie produkty (zväzok III)
7. Medovina a nápoje z medu (zväzok III)
8. Zariadenia na získavanie včelích produktov (zväzok IV)
9. Profesionálne včelárstvo (zväzok IV)
10. Marketing a vedenie malého podniku (zväzok IV)


Obsah kapitol:

Zariadenia na získavanie včelích

produktov
- Cesta medu
- Odvčelovanie medných plástov
- Temperovanie medných plástov
- Odviečkovanie plástov
- Vytáčanie medu
- Čerpanie medu
- Čerenie, sedimentácia a filtrovanie medu
- Skladovanie medu
- Stekucovanie medu
- Pastovanie medu
- Plnenie do spotrebiteľského balenia
- Modelové medárne
- Kontrola kvality medu
- Cesta včelieho vosku
- Tavenie voskového diela
- Výroba medzistienk
- Kontrola kvality vosku
- Získavanie a spracovanie peľu
- Získavanie materskej kašičky
- Získavanie a hodnotenie propolisu
- Získavanie a hodnotenie včelieho jedu

Profesionálne včelárstvo
- Profesionálny včelár – poľnohospodár
- Profesionálne prevádzky a organizácie v zahraničí
- Podmienky fungovania prevádzky
- Špecifiká profesionálnej prevádzky
- Racionalizácia včelárskej prevádzky
- Kočovanie v podmienkach SR
- Vytáčanie medu
- Odbyt včelích produktov
- Budovanie prevádzky
- Prednosti profesionálnej prevádzky
- Najväčšie riziká

Marketing a vedenie malého podniku
- Na čo je včelári dobrý marketing
- Včelárstvo ako podnikateľský odbor
- Marketing ako nástroj
- Vedenie malého podniku
- Podnikateľský plán
- Zakladáme malý podnik

Plný názov: Včelárstvo - zväzok IV.
Podnázov: Zariadenia na získavanie včelích produktov.Profesionálne včelárstvo. Marketing a vedenie malého podniku.
Jazyk: Slovenčina
Väzba: Brožovaná
Počet strán: 149
EAN: 9788090707955
ISBN: 978-80-907079-5-5
ID: 42695523
Vydavateľstvo: Pracovná spoločnosť nadstavkových včelárov CZ, os
Hmotnosť: 603 g
Rozmery: 210 × 279 mm
Rok vydania: 2022

Kniha je napísaná v českom jazyku.

Naposledy navštívené

Včelárstvo - zväzok IV.
18,41 €

Dostupnost: skladem