Späť na: Liečivá

FormicPro 68,2 g – 2 dávky (4 prúžky)

20,65 €
bez DPH: 17,21 €

Dostupnost:
Kód tovaru: 17106
FormicPro 68,2 g prúžky do úľov pre včely od kanadskej firmy NOD s účinnou látkou kyselinou mravčou. V Českej republike je zaregistrované ako vyhradený veterinárny liek, nie je teda nutný veterinárny predpis.

FormicPro 68,2 g – 2 dávky (4 prúžky)

Gélové matrice s kyselinou mravčou proti roztočom Varroa

FormicPro 68,2 g prúžky do úľov pre včely od kanadskej firmy NOD s účinnou látkou kyselinou mravčou. V Českej republike je zaregistrované ako vyhradený veterinárny liek, nie je teda nutný veterinárny predpis. Jedná sa o liečivo proti varroáze, ktoré je možné za dodržania všetkých postupov v písomnej informácii aplikovať aj počas znášky. Prípravok je možné aplikovať iba pri vonkajšej teplote medzi 10 – 29,5 °C, pôsobí pomocou odparu kyseliny z kompostovateľnej gélovej matrice.

Názov prípravku: Formicpro 68,2 g
Účinná látka: Acidum formicum
Cieľový druh zvierat: včelstvá včely medonosné(Apis mellifica)
Lieková forma: Prúžok do úľa
Dátum registrácie: 30. 4. 2021
Registračné číslo: 96/023/21-C
Držiteľ rozhodnutia o registrácii: NOD Apiary Ireland Ltd.
Tullow Industrial Estate
Tullow Co Carlow R93 W0D8
Phone: 001-613-398-8422, Fax:
Email: hollyb@nodglobal.com
ATC vet. kód: QP53AG - Formic acid
Farmakoterapeutická skupina: Organic acids
Omamné a psychotropné látky: Nie
Indikačné obmedzenia: Nie
Ochranná lehota: včelstvá včely medonosné (Apis mellifica)
med: 0 d. Medníky s medom musia byť pred aplikáciou prípravku z úľa odstránené. Pozri oddiel „Osobitné opatrenia na použitie u zvierat“. Med uložený v medníku (medníkoch) nasadených počas liečby musí byť odobraný a nesmie byť použitý na ľudskú spotrebu. Použité prúžky musia
Typ reg. postupu: Decentralizované

Príbalová informácia.

Naposledy navštívené

FormicPro 68,2 g – 2 dávky (4 prúžky)FormicPro 68,2 g – 2 dávky (4 prúžky)
20,65 €

Dostupnost: